Aleš Kelnar

• narozen 7.6.1975 v Ostravě
• v roce 1998 ukončil inženýrské studium na VŠB-TUO, ekonomická fakulta
• povoláním fotograf a ekonom na volné noze žijící v Ostravě
• e-mail : photo@aleskelnar.com

Poprvé jsem se s fotografií blíže setkal ve 12 letech, kdy jsem si mohl sám v komoře vyvolat film a zhotovit první zvětšeninu. Kouzlu temné komory jsem podlehl a dodnes zůstávám věrný klasickému procesu zhotovení fotografií. Koketuji také s historickými fotografickými procesy, z nichž je mi nejbližší platinotisk. Pro svou tvorbu používám středoformát Hasselblad 501CM a digitální zrcadlovku Nikon D300. Dlouhá léta jsem se zaměřoval na focení přírody, převážně hor. V současnosti však stále více tíhnu k dokumentu a lidem.

Kromě fotografování mám rád moravská vína, knihy, mé přátele, buddhistickou filosofii, rodinu, Tai Chi, bramborové lupínky, hory, jazz ..... a život.


| Behind the scenes photogallery |

   

Aleš Kelnar

• born on 7 June 1975 in Ostrava
• in 1998 completed engineering studies at the VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics
• profession : a freelance photographer and economist living in Ostrava
• e-mail: photo@aleskelnar.com

I started to be interested in photography at the age of twelve, when I could develop my first film and make my first enlargement. I fell in love  with work in the darkroom and since then I have been devoted to the classical process of making photographs. I also devote my time to historical photographic processes. I prefer the Platinum Print. I use  the medium-format camera Hasselblad 501CM and the digital SLR camera Nikon D300 for my work. For a long time I focused on making photos of nature, especially mountains. However at present I increasingly tend to document and people.

Besides photography I like Moravian wines, books, my friends, Buddhist philosophy, family, Tai Chi, crisps, mountains, jazz ..... and life.